Sýry

Při výrobě sýrů ať měkkých, polotvrdých a tvrdých je vždy nutno používat kysací kultury, které svým působením zajišťují charakteristiku sýrů, fermentaci laktózy a také jejich trvanlivost. V domácích podmínkách se někdy používají různé náhražky, které mohou nebo nemusí fungovat, nemluvě o možnosti kontaminace sýřeného mléka neznámou mikroflórou, která se v ideálních podmínkách může množit a způsobit i zdravotní potíže. Proto se i v průmyslu používají čisté mlékařské kultury různých druhů. Tím je zajištěno dokonalé a řízené prokysání sýrů, které má zásadní vliv na jakost sýra. Pro základní prokysání při výrobě všech sýrů se v první řadě používají tzv. kysací kultury mezofilní, pro sýry tvrdé i směsi termofilních kultur. Kultury jsou v suchém (lyofylizovaném) stavu, pro maximální trvanlivost je třeba ji uchovávat v mrazničce při -18°C. Nicméně kratší pobyt při běžné teplotě jim neublíží.

Velikosti balení kultur jsou v zásadě dvě: Balení kultur na 1 - 2000litrů: tzv. 2 jednotky (2u pro kultury DSL LL50, DX 33), což je dostatečné množství kultury na zakysání 1000-2000 l mléka. Tento sáček odpovídá 1% aktivního zákysu při použití do 2000 l mléka (případně 2% zákysu do 1000 l). Ve většině případů výroby vystačíte s dávkováním mezi 1 – 2% zákysu. Tzn., že podle množství používaného mléka a požadované dávky zákysu můžete spočítat potřebný podíl.

Pro potřeby menších množství mléka jsme zavedli i kultury na 100 litrů. Balení v sušeném stavu – zatavený sáček. U každé kultury je uvedeno pro jaké zakysávané množství je určena.

  • Typy katalogů
    • Obrázkový výpis

GMMC3 - bulharská sýrařská kultura sušen…

Mezofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 100 litrů
Kód produktu: GMMC3

GMMC4 - bulharská sýrařská kultura sušen…

Mezofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 100 litrů
Kód produktu: GMMC4

GTTM24 - bulharská sýrařská kultura

Mezofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 100 litrů
Kód produktu: GTTM24

GTTM25 - bulharská sýrařská kultura

Směsná mezofilní a termofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 100 litrů
Kód produktu: GTTM25

DSL Delvotec LL-50B (2U)

Mezofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 1 - 2000litrů
Kód produktu: DSM-DSL LL-50B

GTTM24 - bulharská sýrařská kultura (50…

Směsná mezofilní a termofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 100 litrů
Kód produktu: GTTM24-500

GTTM2 - bulharská sýrařská kultura (500…

Směsná mezofilní a termofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 500 litrů
Kód produktu: GTTM2-500

GTTM25 - bulharská sýrařská kultura (50…

Směsná mezofilní a termofilní mlékárenská kultura, 1 sáček na 100 litrů
Kód produktu: GTTM25-500

DSL Delvo Tec DX-33D (2U)

Mezofilní mlékárenská kultura 1 sáček na 1 - 2000litrů
Kód produktu: DSM-DSL DX-33D