Syřidla

FROMASE je mléčný srážecí enzym holandské firmy DSM získaný z vybraného druhu Mucor miehei, který je znám v sýrařském průmyslu celého světa. FROMASE je mikrobiální proteáza jako plnohodnotná náhrada živočišných syřidel bez jakékoliv, nebo jen s minimální modifikací technologického procesu a bez vlivu na kvalitu sýra. Vzhledem k některým parametrům, jako je pH a obsah iontů vápníku, je chování Fromase velice podobné chování živočišných syřidel, ale její aktivita a tepelná stabilita je na kvalitativně vyšší úrovni.


  • Typy katalogů
    • Obrázkový výpis

Fromase 220 TL (500ml)

Mikrobiální syřidlo 1 : 16.000, pro výrobu sýrů
Kód produktu: DSM-24934A

Fromase 220 XLG (500ml)

Mikrobiální syřidlo 1:16.000 pro výrobu všech typů sýrů vč. BIO, bez konzervace
Kód produktu: DSM-8674a

Fromase 750 TL (500ml)

Mikrobiální syřidlo 1 : 55.000, pro výrobu sýrů
Kód produktu: DSM-24932A